กระบวนการ การทำงานต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ติดผนัง มีดังนี้ คือ

ขบวนการที่ 1

แอร์ประเภทติดผนัง เป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในกล่องอันเดียวและแขวนไว้บนหน้าต่าง หรือฝาผนัง มีขนาด 8,000-30,000 บีทียูหรือภาษาเป็น 0 0.7-2.5 ตัน (มากกว่านี้จะทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปและหนักและการจัดตั้งของ หน้าต่างหรือฝาผนังที่จะรับน้ำหนักของแอร์ไม่ได้ )

กระบวนการที่ 2

แบบแยกชิ้นส่วน (แยกประเภท) อยู่ที่ใหม่ มีการขยายตัวมากที่สุด อากาศเย็นจากอากาศความร้อนตั้งแต่ 1-50 ตัน (ขนาด 1-3 ตันมักจะไม่มีท่อลมที่จะจ่ายใด ๆ มากกว่ามันอาจจะมีจุด แต่ถ้าท่อ จำกัด จากพัดลมค่าจับจ่ายใช้สอยของหลายจุด) ระบบแยกอากาศเป็นสิ่งที่ดี ที่มีขึ้นเสียงน้อยเพราะตัวระบายความร้อนโดยการแบ่งวางไว้ที่อื่น ๆ แต่จะลำบากลำบนในการจัดตั้งยากกว่า บบส. จะติดหน้าต่างเพราะไม่พิจารณาถึงท่อระหว่าง ที่มีจัดจำหน่ายในชนิดแยกชิ้นส่วนเครื่องลืมท่อที่สำคัญระหว่างบาน้ำเย็นจากลมพัด (FAN COIL)

กระบวนการที่ 3

แบบของเครื่องทำน้ำเย็น (น้ำเย็น) ซึ่งเข้าถึงในตัวกลางใหม่ในการผลิตการระบายความร้อนสำหรับ Aka ความจุใหญ่จาก 100 ตันจะมีฝุ่นยากที่จะติดตั้ง แต่จะใช้แรงงานน้อยลง อื่น ๆ อย่าลืมที่จะเตรียมห้องโดยสารและโครงสร้างที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะนำระบบนี้มากเกินไป ในการหารือกับช่างซ่อมแอร์สำหรับระบบเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์บ้าน แอร์ติดผนัง ซึ่งหมายถึงระบบปรับอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็น จุด เดียวที่ฉันผ่านไปหลายจุดทั่วถึงทั้งอาคาร แต่ในประเภทอื่น ๆ SPLIT II ระบบอากาศที่ให้อากาศเย็นไปในหลายจุดก็อาจจะจำได้ว่ามีเช่นกันกลางอากาศ