การติดตั้งแอร์ชนิดแยกชิ้นส่วน

การเลือกสรรสถานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะการจัดตั้งแอร์ที่ถูกหลักการแล้วจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นของระบบแอร์ดีขึ้น ลดปัญหาการซ่อมแอร์ และปัญหาการเกิดเสียงดังได้ด้วย

ในการเลือกสรรสถานที่เพื่อติดตั้งมีข้อควรคำนึงดังนี้

    1. จัดตั้งแล้วไม่ทำให้เกิดเสียงดังมาก

  1. ต้องไม่มีสิ่งกีดกั้นทางถ่ายเทลมร้อนของเครื่องควบแน่น
  2. สถานที่ติดตั้งชุดเป่าลมเย็น จะต้องดูดเป่าลมเย็นให้หมุนวนในห้องปรับอากาศได้ดี
  3. ท่อทางเดินน้ำยาที่เชื่อมต่อระหว่างชุดเครื่องเป่าลมเย็น และชุดเครื่องควบแน่น ไม่ควรยาวเกินกว่าที่กำหนดไว้
  4. ท่อน้ำทิ้งจากชุดเครื่องเป่าลมเย็น ควรถ่ายเทได้สะดวก

ไม่ควรติดตั้งแอร์ในสถานที่ที่มีภาวะแวดล้อมดังนี้

  1. บริเวณที่มีน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจกระเด็นถูกตัวเครื่องปรับอากาศได้ เช่น พื้นที่โรงงานซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
  2. บริเวณที่มีการรั่วของก๊าชติดไฟได้ หรือสารเคมีบางชนิด ซึ่งอาจทำให้เครื่องพัง และมีอายุการใช้งานลดลง

ข้อแนะนำในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขั้นต้น

– เครื่องเป่าลมเย็น (Fan coil Unit) ต้องไม่มีสิ่งกีดกั้นทางส่งลมเย็น การติดตั้งท่อทางเดินน้ำยาและท่อน้ำทิ้งควรจะสั้นและง่าย ควรจัดตั้งบนฐานหรือผนังที่ทนทาน และควรติดตั้งให้มีความสูงอยู่ระหว่าง 150 – 180 เซนติเมตร

– เครื่องควบแน่น (Condensing Unit) ควรหลีกเลี่ยงการถูกแดดหรือฝนการถ่ายเทความร้อนต้องสะดวก และต้องตั้งบนฐานที่แข็งแรง

เพียงใส่ใจการติดตั้งตั้งแต่เริ่ม ท่านก็หมดกังวลเรื่องการเสียของแอร์และไม่ต้องทำการซ่อมแอร์ไปอีกนาน