ข้อพิจารณาในการหาใช้แอร์
1. ชนิดของเครื่องปรับอากาศ
แอร์ แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการใช้งานซึ่งมีผลกระทบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ทั้งฟังกชั่นการทำงานคุณลักษณะต่างๆ รวมถึงราคา ฉะนั้นควรเลือกสินค้าที่ราคาลงตัวกับคุณภาพ และความประสงค์ใช้งานรวมทั้งได้รับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ )
2.ไชต์ของความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
เป็นความสำคัญอันดับแรกๆ ในการหาซื้อ แอร์ คือต้องหาขนาด การทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศให้พอเหมาะกับห้องและการใช้งาน โดยมีหน่วยความเย็นที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า บีทียู
3. มีป้ายกำกับ ประหยัดไฟเบอร์ 5
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากหน่วยงานไฟฟ้า จะได้รับรองเรื่องของการประหยัดไฟเบอร์ 5
4.คุณลักษณะพิเศษต่างๆและการออกแบบ
คุณลักษณะ พิเศษต่างๆของแอร์ เช่น ฟินเตอร์กรองอากาศ การกำหนดความเร็วและความแรงของมอเตอร์ , การปรับเปลี่ยนทิศทางลม , การออกแบบเพื่อความสวยงามของห้อง
5.การจัดตั้งและการบำรุงรักษา
การจัดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น และการใช้แอร์ให้เต็มประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงนโยบายบำรุงรักษาแอร์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อไม่ต้องมีปัญหา ต้องเรียกช่าง มา ซ่อมแอร์