การปรับขนาดและการเลือกแอร์ ให้เข้ากับขนาดห้องภายในบ้านของคุณ

กำลังการผลิตที่จำเป็นเพื่อการระบายความร้อน แอร์ ห้องพักขึ้นอยู่กับ ขนาดของห้องพักที่มีการถ่ายเทความร้อน – แอร์ห้องโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพในการระบายถ่ายเทความร้อนที่มีตั้งแต่ 5,500 บีทียูต่อชั่วโมง 14,000 บีทียูต่อชั่วโมง  สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดคือ “ตัน” ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นขนาดที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับแอร์ที่มีระบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แอร์ติดผนังหน่วยที่ใหญ่กว่าไม่จำเป็นต้องมีระบบการทำงานที่ดีกว่าแอร์ที่มีหน่วยขนาดใหญ่เสมอไป การให้ความเย็นในห้องที่สม่ำเสมอ คือแอร์ที่มีหน่วยที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีความเย็นในห้องไปยังจุดชุดเทอร์โมของมันเองและปิดก่อนที่จะถูกลดระดับความเย็นลง ความชื้นของห้องที่ออกจากพื้นที่ความชื้นหรือ “ชื้น.” หน่วยขนาดเล็กที่ทำงานเพื่อขยายระยะเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เราไปลดความชื้นเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่และที่ของการรอบเปิดและปิดบ่อยเกินไป คุณสามารถสอบถามช่าง ติดตั้งแอร์ ได้ว่าขึ้นอยู่กับขนาดเพียงอย่างเดียวของเครื่องปรับอากาศทั่วไป 20 Btuหรือไม่  ถ้าต้องการสำหรับแต่ละตารางฟุตของพื้นที่ห้องและปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อมีการหาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีความสภาพอากาศของห้องที่สูงและขนาดของหน้าต่าง ควรตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าที่บ้านของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยพลังงาน ในห้องทำงานขนาด 115 โวลต์หรือวงจร 230 โวลต์ ตัวรองรับในครัวเรือนเป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อวงจรที่ 115 โวลต์ หน่วยห้องพักที่มีขนาดใหญ่  115 โวลต์อาจต้องใช้วงจรอย่างหนักและหน่วยห้องพักที่มีขนาด 230 โวลต์อาจต้องใช้วงจรใหญ่เป็นพิเศษ หากคุณกำลังติดตั้งเครื่องปรับอากาศของคุณที่อยู่ใกล้มุมห้องมองหาหน่วยงานที่ สามารถนำการไหลของอากาศในทิศทางที่ต้องการสำหรับให้เหมาะสมกับรูปแบบห้องของคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะติดแอร์ที่ในห้องแคบของห้องนอนแล้วมองหาการควบคุมพัดลมที่มีแรงที่ทำให้ขับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยมีทิศทางตรงกันข้ามที่ปล่อยความของอากาศเย็นเข้ามาในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศได้อย่างทั่วถึงครับ