ขั้นตอนในการ ล้างแอร์ โดยทั่วๆไปของช่าง ซ่อมแอร์

1.  เปิดเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ เพื่อตรวจสอบดูสภาพการใช้งาน
2 . ปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศ

3. ยางครอบคลุมการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่่ให้โดนน้ำ

4. กระบวนการของการล้างชุดขดลวดพัดลม (แฟนคอยล์)

5. ทำความสะอาดกรองอากาศ (กรอง)

6. ทำความสะอาดเครื่องเป่าลมและมอเตอร์

7. ล้างคอยล์เย็นพร้อมปั๊มน้ำแรงดันสูง

8. ทำความสะอาดท่อน้ำ และถาดน้ำเสีย

ใช้เครื่องเป่าลมพัดขดลวดระบายความร้อนให้แห้ง ก่อนที่ ทำการจะประกอบขดลวดพัดลม

ต่อมาก็ม่ดูวิธีการล้างคอลเลกชันคอนเดนเสทซิง

คอนเดนเซอร์เครื่องซักผ้าแรงดันสูงปั๊มน้ำ
2.ใช้เครื่องเป่าลมพัดคอนเดนเซอร์แห้งประกอบคอนเดนเซอร์

3.ตรวจดูจับเวลา (Timer) และช่วยให้เริ่มต้นคอมเพรสเซอร์ (ถ้ามี)

4.วัดไฟฟ้า (ปัจจุบันและแรงดันไฟฟ้า)

5.ตรวจสอบฉีดน้ำแรงดัน

6.ตรวจดูระบบหล่อลื่นมอเตอร์

ตรวจดูความสั่นสะเทือน
8.ทดสอบโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ติดผนัง