หลายๆท่านมักจะเจอะและเจอปัญหาเมื่อท่านตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิด จะเจอตัวย่อในกล้องวงจรปิดเยอะเลยใช่ไหมละคะ ดังนั้นแล้ว กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ มีเรื่องราวที่ท่านพึงรู้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะ แต่กลับเป็นข้อดีกับท่านเสียอีก ท่านจะฟังคนขายรู้เรื่อง เข้าใจสเปคกล้องทันทีที่อ่านคุณสมบัติของ กล้องวงจรปิด

มาเริ่มกันเลยค่ะ

 • Auto Iris             ระบบเลนส์กล้องที่มีความสามารถในการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ เพื่อให้มีระดับแสง ตามสภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาพที่ได้มีระดับความสว่างของแสงที่ถูกต้อง อาทิเช่น ตอนกลางวัน มีแสงสว่างมาก Auto Iris และจะปรับรูรับแสงให้แคบลง เพื่อรับแสงน้อย
 • BLC             คือการชดเชยแสงทั้งภาพ เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพที่ได้รับความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอกเลย
 • BNC             หัวต่อของสายเคเบิ้ล ที่ใช้กับระบบกล้องวงจรปิด
 • CCTV             ย่อมาจาก Close Circuit Television หรือ กล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อไว้ดูกันในกลุ่มของตนเอง และซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ Broadcast TV  โทรทัศน์แบบแพร่กระจายภาพ ที่ใช้เปิดให้คนทั่วไปที่มีเครื่องรับภาพ ได้รับชมกัน
 • Day & Night ระบบกล้องที่ให้ภาพได้ทั้งในตอนกลางวัน และ กลางคืน
 • DVR             Digital Video Recorder คือเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ใช้ทำการอัดภาพจากกล้องจรปิด โดยใช้ฮาร์ดดิสก์ระบบเดิมจะเป็น Analog Video Recorder – คือ ใช้การบันทึกด้วยเทป
 • Frame rate ความเร็วของการแสดงภาพในหนึ่งวินาที มีค่าหน่วยเป็น FPS  (Frames per second) หรือ เฟรมเรทต่อวินาที ถ้ามีคุณสมบัติในการบันทึกเป็น 25 FPS ต่อ 1 กล้อง ก็แสดงว่าภาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเวลาที่เราดูย้อนหลัง
 • Horizontal Resolution ความละเอียดของกล้องจะตามแนวนอนมีหน่วยวัด เป็นค่า TV Line (เส้น) ตัวเลขยิ่งมากความชัดเจนของรูปภาพก็มากตามไปด้วย
 • IP CAMERA กล้องวงจรปิด ที่มีอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video ไปเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งตัวกล้องจะต้องเชื่อมต่อกับระบบ Network และโดตแต่ละกล้องจะมี IP Address แบบเฉพาะตัว
 • Iris ค่ารูรับแสงของกล้องวงจรปิด สามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ
  Fixed-iris ลักษณะการทำงานเป็นการคงที่ของค่ารูรับแสง
  2.Manual-iris ลักษณะการทำงานจะปรับระยะของค่ารูรับแสงได้
  3.Auto-iris ลักษณะ การทำงานจะเป็นการปรับรูรับแสงเองอัตโนมัติ
 • Illumination ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถกลับมาทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ โดยมีค่าเรียกเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux น้อยมากเท่าไหร่ ก็ถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ดี
 • Lux ค่าของแสงสว่างที่ทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้ามีค่า Lux ยิ่งน้อยมากเท่าไหร่ยิ่งถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ดี
 • Motion Detect เป็นการบันทึกภาพแบบตรวจจับการเคลื่อนไหว คือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพสองภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ pixel จำนวนเดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป(ที่ตำแหน่งเดียวกัน)
 • PAL Phase Alternating Line เป็นมาตรฐานของการแสดงภาพโดยมีค่าแสดงภาพทางแนวนอนจำนวน 625 เส้นและ จำนวน 50 เส้นทางแนวตั้ง ความถี่จำนวนภาพ 25 ภาพต่อวินาที มีการแยกแบนด์วิท ระหว่างสัญญาณภาพและเสียง
 • Pixels เป็นตัวเลขแสดงจำนวนจุดแสดงสีข้อมูลภาพแบบดิจิตอล โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดหน้าจอแสดงผล จำนวนตัวเลขของค่า Pixels ทำให้สีของภาพที่แสดงมีความสวยสดและงดงามขึ้นมากน้อยตามค่า Pixels
 • PTZ Pan Tilt Zoom มีความหมายตรงตัวดังนี้
  Pan = ส่าย ซ้าย ขวา
  Tilt = ก้ม เงย
  Zoom = การซูมขยายภาพ ให้สามารถมองภาพในระยะไกลได้ชัดขึ้น
 • TCP / IP ชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้ ซึ่งสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ
 • WDR Wide Dynamic Range เป็นการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน ใบแรกถ่ายภาพในสภาวะปกติ อีกใบนึงถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติแล้ว นำภาพที่ได้มาซ้อนทับกัน ทำให้ภาพทั้งภาพมีรายละเอียด ส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น ส่วนที่สว่างมากเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมาทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ
 • White balance เป็นการปรับสมดุลของแสงสีขาวในสภาวะที่มีแสงแตกต่างกัน วัตถุแสงสีขาวในตอนที่มีแสงแดดส่องกับตอนที่ไม่มีแสงแดดส่อง ถ้ากล้องมีระบบ Auto White Balance ระบบจะทำการปรับสีให้เป็นสีขาวตามความจริงโดยอัตโนมัติ