หากเราสนใจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว คำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดก็เป็นหนึ่งในข้อมูลความรู้ที่เราควรจะศึกษากันเอาไว้บ้าง มาดูกันว่าคำย่อหรือคำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้าง

BLC  เป็นคำย่อมาจาก   Back  Light  Compensation  ซึ่งก็แปลเป็นไทยให้เข้าใจกันง่าย ๆ ได้ว่า  การชดเชยแสง โดย BLC นั้นจะทำให้วัตถุที่เราสนใจนั้นชัดเจนทำให้เห็นรายละเอียดได้ โดยไม่สนใจตรงบริเวณอื่นที่เราไม่สนใจ จึงอาจทำให้รายละเอียดส่วนอื่นขาดหายไปได้บ้าง

BNC  ก็คือหัวต่อของสายเคเบิ้ลที่เราใช้ในระบบกล้องวงจรปิด

Day &  Night เป็นกล้องวงจรปิดที่ระบบมันสามารถใช้งานได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ากล้องวงจรปิดทั่วไป แต่อาจจะใช้ได้ไม่ดีนักหากอยู่ในที่ที่มืดสนิท อาจจะต้องมีตัวช่วยอย่าง อินฟาเรด

DVR  เป็นคำที่ย่อมาจาก  Digital  Video  Recorder  หรือหมายถึง  เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันการบันทึกภาพเหล่านี้จะบันทึกลงบนฮาร์ดดิสแทนการบันทึกลงเทปแล้ว

White  balance  คือ การรักษาสมดุลของแสงขาว โดยกล้องวงจรปิดทุกตัวจะต้องมีการรักษาสมดุลแสงขาวแบบอัตโนมัติอยู่ด้วย เพื่อให้ได้สีขาวตามจริงของภาพ

IP  Camera  เป็นกล้องวงจรปิดชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะทำการแปลงสัญญาณจากภาพวิดีโอไปเป็นสัญญาณดิจิตอลได้ แต่ต้องใช้งานร่วมกับเครือข่ายแล้วยังมี IP Address ประจำตัวกล้องวงจรปิดด้วย

WDR  เป็นคำที่ย่อมาจาก  Wide  Dynamic  Range  โดยกล้องจะใช้ภาพจากสภาวะแสงที่ต่างกัน 2 ภาพมาซ้อนกัน ทำให้เราสามารถเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

Noise  เรามักจะเห็น Noise บนภาพได้ โดยเฉพาะเวลากล้องอยู่ในสภาพที่มีแสงน้อย ๆ จนบางครั้งแทบจะมองภาพไม่เห็นเลย เพราะมี Noise มารบกวน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ลดการเกิด Noise สามารถทำได้ดีขึ้นกว่ากล้องวงจรปิดรุ่นเก่ามากแล้ว

Data  Rate  หรือ  Bit  Rate  คือ  อัตราข้อมูล  ซึ่ง อัตราข้อมูลนั้นจะเป็นตัวเลขของปริมาณข้อมูลวิดีโอต่อความยาวของวิดีโอ 1 นาที ยิ่งมีความละเอียดมาก ตัวเลขของ Date rate หรือ Bit Rate นั้นก็ยิ่งมีมากขึ้น โดยความละเอียดของข้อมูลเองก็มาจากทั้ง การจับภาพเป็นเฟรมต่อวินาที ขนาดของเฟรม ซึ่งยิ่งมาก Date rate หรือ Bit Rate ก็ยิ่งมากตามไปด้วย

Image  Sensor  หากกล้องวงจรปิดไม่มี Image Sensor เราก็คงจะไม่ได้ข้อมูลภาพและวิดีโอทั้งหลายเป็นแน่ ซึ่งตัว Image Sensor นี้เป็นอุปกรณ์ภายในกล้องวงจรปิดที่มีหน้าที่แปลงแสงที่รับมาให้กลายไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านั่นเอง