การ ซ่อมแอร์ กรณีคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน(คอมเพรสเซอร์ไม่มีเสียงดัง)

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ – สวิทซ์ของเครื่องปรับอากาศยังไม่ได้เปิดหรือเปิดไม่ครบถ้วย (บางตัวอยู่ในระดับ off) ไม่มีฟิวส์ หรือฟิวส์ขาด โอเวอร์โหลดตัดวงจร (Trips) ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่นรีโมทคอนโทรลมีปมปัญหาขัดข้อง ในการปรับตั้งเทอร์โมสตัทที่อุณหภูมิสูงเกินไป ทำให้เทอร์โมสตัทตัด ติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดดูแลอุณหภูมิในตำแหน่งที่โดนลมเย็นจากเครื่องเป่าลมเย็นโดยตรง วงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือเกิดการลัดวงจร ปิดสวิทซ์ที่จ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศให้ครบถ้วนทุกตัว (สับสวิทซ์ให้อยู่ในตำแหน่ง on) ใส่หรือเปลี่ยนฟิวส์

 

วิธีการแก้ไข – ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุของการตัดวงจรแล้วซ่อมแซมให้เรียบร้อย เปลี่ยนหรือซ่อมซ่อมแซมระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิทำความเย็นต่ำลง เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเทอร์โมสตัทหรือชุดควบคุมอุณหภูมิใหม่ให้อยู่ในที่ตั้งที่ไม่โดนลมเย็น ตรวจเช็คและต่อวงจรไฟฟ้าใหม่

ทั้งนี้ถ้านายท่านไม่มีความรู้หรือถนัดในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามาบ้าง แนะนำให้ควรเรียกช่างแอร์ มาซ่อมแอร์ จะดีกว่า เพราะมีคำโบราณเคยทักไว้ว่าอย่าเล่นกับไฟ มันอันตราย