ประมาณราคาก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพบ้าน

/ประมาณราคาก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพบ้าน
­

รับประมาณราคาก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพบ้าน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

093-1812873, 053-271338

Line:  hcmcom

ทำความรู้จัก BOQ (Bill of Quantity )

BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantity คือ รายการแจกแจง ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าดำเนินการที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยแสดงรายการวัสดุและปริมาณอย่างละเอียดสามารถทำให้ทราบถึงต้นทุนของงานก่อสร้างนั้นๆอย่างละเอียด จึงมีประโยชน์แก่ผู้ทีกำลังสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่ง

BOQ จะแบ่งเป็นหมวดๆ

1.หมวดงานโครงสร้าง (ฐานราก,เสา,คาน,พื้น,หลังคา เป็นต้น)

2.หมวดงานก่อฉาบ (ก่ออิฐ,ฉาบปูน เป็นต้น)

3.หมวดงานพื้น (ปูกระเบื้อง,ปูปาเก้ เป็นต้น)

4.หมวดงานฝ้าเพดาน (ยิปซั่มฉาบเรียบ,ฝ้าไม้ระแนง เป็นต้น)

5.หมวดงานไฟฟ้า (หลอดไฟ,ปลั๊กไฟ,สายไฟ เป็นต้น)

6.หมวดงานประปา-สุขาภิบาล (ท่อน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง,ถังบำบัด เป็นต้น)

7.หมวดงานทาสี (สีภายใน,สีภายนอก,สีราวบันใด  เป็นต้น)

ประโยชน์ของการทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง BOQ

ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบงานที่ก่อสร้างจริงว่าเป็นไปตามคุณสมบัติและจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่  ในความคุ้นชินทั่วไปมักจะคุ้นกับราคาต่อตารางเมตรมากกว่า   ราคาต่อตารางเมตรนี้มักจะใช้ในการเจรจาขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการทำแบบเพื่อสถาปนิกจะได้คุมราคางบประมาณ จนถึงคัดเลือกหาผู้รับเหมาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้าง   ราคาต่อตารางเมตรนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้มาการประมาณราคาหรือก่อสร้างในงานครั้งก่อนๆมาเป็นบรรทัดฐาน แต่สภาวะการณ์ปัจจุบันราคาวัสดุและแรงงานมีความผันผวนปรับขึ้นลงอยู่ตลอด  ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการตกลงทำสัญญาจริงก็มักจะต้องมีการจัดทำBOQขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับราคาจริงณ.ปัจจุบัน  แต่ก็มีเช่นกันที่ใช้ราคาต่อตารางเมตรในการทำสัญญาหรือว่าจ้างก่อสร้างนั้นๆเลย ซึ่งจะเรียกว่าราคาแบบล่ำซำ(Lump – sum)หรือเหมาจ่าย  ราคาแบบล่ำซำ(รับเหมาแบบล่ำซำ)นี้มักจะเหมาะกับงานประเภทที่ไม่มีรายละเอียดหรือขั้นตอนการสร้างที่มากนัก หากงานก่อสร้างที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากแต่ไม่มีหลักฐานการอ้างอิงก็มักจะมีข้อขัดแย้งขึ้นในภายหลังและเพื่อให้ทราบถึงราคาค่าก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้างที่ละเอียดและใกล้เคียงต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำ BOQ มีดังนี้

1.เพื่อทราบต้นทุนก่อนจะทำการตัดสินใจก่อสร้าง

2.ใช้ประกอบการขอยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน

3.เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมา

4.เพื่อใช้คิดประมาณงานลดงานเพิ่ม

5.เพื่อใช้ควบคุมต้นทุนปริมาณงานวัสดุต่างๆในงานก่อสร้าง

6.เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายของผู้รับเหมา

7.เพื่อใช้เป็นราคาพิจารณาค่าว่าจ้างในการทำสัญญางานก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงานของบริษัท

1.เมื่อได้รับแบบจากผู้ว่าจ้าง ทางไปรษณีย์หรือทาง E-mail

2.ติดต่อกลับผู้ว่าจ้างเมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแบบที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง (กรณีมีข้อสงสัยจากแบบ)

3.ส่งใบเสนอราคาค่าบริการ ระยะเวลา ในการจัดทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง ( BOQ ) ให้ลูกค้า

หมายเหตุ:ราคาค่าบริการและระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จจะขึ้นอยู่กับรายละเอียด,ขนาดและความยากง่ายของแบบที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง

โดยราคาค่าบริการและระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จจะทราบก็ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนข้อ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว

4.ถ้าผู้ว่าจ้างตอบตกลงและวางมัดจำตามเงื่อนไขที่เสนอแล้ว ทางบริษัทจึงจะเริ่มดำเนินการทำงาน โดยระยะเวลาการทำงานจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินมัดจำจากผู้ว่าจ้างแล้วโดยสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับคือรายการประมาณราคาก่อสร้าง ( BOQ )

เรื่องน่ารู้และบทความงานก่อสร้าง

อย่าพลาด ปัญหาในงานก่อสร้าง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสองสาเหตุหลักคือการมีความต้องการทางด้านผลประโยชน์และมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยการดำเนินการก่อสร้างใดๆ นั้นต้องมีวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ใน สามองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญ ได้แก่ คุณภาพของงาน องค์กรต้องคำนึงถึงเมื่อเริ่มการผลิตแล้วต้องมีการตรวจสอบและพัฒนาในเรื่องของคุณภาพงานอย่างเป็นลำดับแรกเพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องการใส่ใจในการดำเนินงาน ถ้ารูปแบบงานออกมามีคุณภาพ ลูกค้าก็จะมีการเชื่อใจ แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามแน่นอนว่าไม่ได้มีความสร้างความเชื่อใจอีกต่อไป สิ่งนี้เป็นหน้าเป็นตาให้องค์กรที่ดีที่สุด ต้นทุน  เมื่อมีการสร้างงานสักชิ้น เราต้องดูในเรื่องการรับงบประมาณทางด้านต้นทุนในการก่อสร้างต้องมีการประเมินราคาที่เหมาะสมในการซื้อวัสดุที่สามารถใช้ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธภาพ มิใช่ใช้แต่ของที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้องค์กรมีกำไรที่มากขึ้น เรื่องต้นทุนนั้นจะเชื่อโยงในเรื่องของคุณภาพของงานได้อย่างดี ระยะเวลาการก่อสร้าง เมื่อดูสองสิ่งดังกล่าวแล้ว ระยะเวลาต้องมีการคำนซรเรื่องจำนวนความสามารถในการผลิตและระยะเวลาที่จะผลิต เพื่อให้ทันตามใบสั่งงาน และไม่รีบร้องจนเกินไป เรื่องระยะเวลานี้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างดีต้องสามารถควบคลุมทั้งด้านปัจจัยภายในตัวองค์กร และตรวจสอบดูสภาพเวลาภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคลุมได้ เช่นสภาพอากาศ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆ จะทำให้การท่อนเวลาการทำงานจะเกิดขึ้น ในด้านคุณภาพที่ได้จากผู้ออกแบบร่วมกับเจ้าของงานที่กำหนดรูปแบบในการก่อสร้างงานแต่ละครั้ง ส่วนเรื่องต้นทุนจะขึ้นอยู่กับคุณภาพที่งานต้องการ ทั้ง วิธีการก่อสร้าง การจัดการ รวมถึงข้อกำหนดด้านเวลาที่ใช่ในการดำเนินโครงการด้วย ปัญหานั้นย่อมมีทางเกิดขึ้นจากเป้าหมายและความคิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าของกิจการส่วนมากมีความต้องการให้งานของตนมีคุณภาพที่ดีเป็นที่น่าพึ่งพอใจที่สุด [...]

By |ตุลาคม 3rd, 2016|Categories: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง|Tags: , , |ปิดความเห็น บน อย่าพลาด ปัญหาในงานก่อสร้าง

“ 7 สิ่งถ้ายังไม่มี อย่าเพิ่งเริ่มก่อสร้าง ” ตอนที่ 2

ในบทความที่แล้ว เราได้พูดถึง 3 หัวข้อ ที่ถ้าคุณยังไม่มีอย่าเพิ่งเริ่มงานก่อสร้าง  วันนี้เรามาต่อกันอีก 4 ข้อแล้วให้คุณลองพิจารณาตัวเองดูนะครับ ว่าตัวคุณพร้อมที่เริ่มกับงานก่อสร้างหรือยัง ค้นหาบุคคลต้นแบบ คนนี้จะเป็นใครก็ได้ที่เราชื่นชมในตัวเขา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินตามทางความคิดที่ดี วิธีการทำงาน และจุดเด่นของเขาจะทำให้เราเกิดไอเดียที่ดีๆๆตามมา เพื่อที่จะปรับใช้ในอนาคตเผื่อแนวทางของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา หากคุณอยากเป็นผู้ก่อสร้าง ผู้ออกแบบหรือสถาปนิก สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้และทำให้คุณไม่ทิ้งความฝันไปไหน นั่นคือ ไอดอลของคุณเอง คุณอาจจะชอบนักออกแบบที่มีชื่อเสียง หรือวิศวกรอนาคตไกลคนไหนก็ได้แล้วใช่พวกเค้าเหล่านั้นนี้แหละเป็นต้นแบบให้คุณผลักดันตัวเองและพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ เริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้มที่สดใส คนที่มีรอยยิ้มบนใบตลอดเวลาเหมือนเป็นประตูที่เปิดกว้างให้มีแต่คนรอบข้างอยากเข้ามาทักทาย เข้ามาทำความรู้จัก ส่งผลให้เรื่องการเจรจา ต่อรองต่างๆมักสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ค่อยยิ้มรับสิ่งต่างๆ นอกจากรอยยิ้มแล้ว การมีเสียงหัวเราะที่คู่กันยังสร้างความเบิกบานคลายทุกข์ให้เราและคนรอบข้างอีกด้วย เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะชั้นดี ลองทำสองสิ่งนี้ รับประกันว่าชีวิตเราจะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์แน่นอน แน่นอนว่าการทำงานแบบนี้ ล้วนต้องพบปะผู้คนหลากหลายทั้งนายจ้าง นักออกแบบ [...]

By |กันยายน 25th, 2016|Categories: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง|Tags: , , , |ปิดความเห็น บน “ 7 สิ่งถ้ายังไม่มี อย่าเพิ่งเริ่มก่อสร้าง ” ตอนที่ 2

“ 7 สิ่งถ้ายังไม่มี อย่าเพิ่งเริ่มก่อสร้าง ” ตอนที่ 1

…แต่ละคนอาจคิดช้า คิดเร็วแตกต่างกันไป หรือบางคนคิดอะไรไม่ค่อยออกเลย… 7 วิธีคิดที่จะนำไปพัฒนาความคิดของทุกคน โดยบทความนี้ เราขอมอบให้กับผู้ที่จะเริ่มงานก่อสร้างให้คุณลองได้สำรวจตัวเองดูว่า คุณมีสิ่งเหล่านี้ครบหรือ...ถ้ายัง อย่าเพิ่งเริ่มงานก่อสร้าง เพราะนั่นเท่ากับว่า คุณกำลังจะแบกรับชีวิตอีกหลายร้อย หลายพันชีวิต แต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะครับ เพราะความเก่งไม่เกิดโดยตั้งแต่เกิดหรือทางกรรมพันธุ์ แต่อยู่ที่การที่แต่ละคนจะฝึกสมองปัญญาและหัวใจของเราต่างหาก ที่เป็นคนนำสิ่งนี้มา 7 วิธีนี้คงมีส่วนช่วยเพิ่มความปราดเปรื่องให้ทุกคนและช่วยให้เราจัดการกับชีวิตของตนเองได้แบบลงตัวกันครับ คิดในทางบวกและมองโลกในแง่ดี เราจะต้องทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มกำลังและด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมและเบิกบาน กระตุ้นตัวเองให้สดชื่นมีชีวิตชีวา และกระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ สิ่งนี้จะสามารถทำให้เรารับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีจะร้ายได้ทุกรูปแบบ ง่ายๆเลยถ้าคุณคิดจะเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง คุณต้องพร้อมในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้าย มีคนมากมาย ทั้งลูกน้อง นายจ้าง ที่คุณต้องดูแลให้ทั่วถึง หากคุณเป็นคนมองแง่ร้ายไปเสียหมด แล้วคนมากมายที่เค้าต้องทำงานร่วมกับคุณล่ะ เค้าจะอึดอัดใจขนาดไหน จริงมั้ย ? [...]

By |กันยายน 17th, 2016|Categories: เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง|Tags: , , , , |ปิดความเห็น บน “ 7 สิ่งถ้ายังไม่มี อย่าเพิ่งเริ่มก่อสร้าง ” ตอนที่ 1
Load More Posts

VCAD510 dumps 3605 dumps 7303 dumps 000-563 dumps 070-337 dumps 070-414 dumps 070-459 dumps 070-460 dumps 070-466 dumps 070-483 dumps 070-685 dumps 074-338 dumps 101-01 dumps 117-101 dumps 400-101 dumps 70-410 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps 200-120 dumps MB2-703 dumps 070-462 dumps 70-462 dumps 70-461 dumps 070-410 dumps JN0-102 dumps 70-411 dumps C_TADM51_731 dumps C4090-958 dumps 70-483 dumps EX300 dumps 070-461 dumps MB2-702 dumps MB7-702 dumps 220-802 dumps 400-101 dumps 646-206 dumps 700-501 dumps 70-480 dumps C4040-108 dumps MB2-701 dumps 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam 70-410 exam 70-411 exam 70-412 exam 70-413 exam 70-414 exam 70-492 exam 70-488 exam C2020-622 exams C2030-283 exams C2090-540 exams C2180-278 exams HP0-J73 exams ICBB exams 117-101 1Y0-370 1Z0-144 1Z0-507 1Z0-519 1Z0-541 200-101 201-01 299-01 300-209 3I0-012 500-051 exams 640-461 test 640-864 dumps 642-813 exams 642-832 exam 700-038 braindump 70-410 Certification exam 70-496 braindump 70-646 PDF 70-680 70-684 74-343 77-888 98-361 A2010-505 exams A4040-226 test C_GRCAC_10 dumps C_HANAIMP131 exams C_TBW45_70 exam C_TBW55_73 braindump C_TFIN52_66 Certification exam C2010-570 braindump C2020-001 PDF C2020-702 C2020-703 C2040-406 C2040-407 C2040-840 C2050-241 C2070-588 C2180-400 C4060-156 C4090-451 CAT-060 CCA-410 exams CLO-001 test CSSGB dumps CV0-001 exams E20-335 exam HP0-Y46 braindump IBMSPSSMPRO Certification exam M2020-615 braindump M2070-640 PDF MB6-886 MB7-700 N10-005 SK0-003 exams ST0-237 test VCP5-DCV dumps 3101 exams 3107 exam 3300 braindump 400-101 Certification exam 70-410 braindump 050-SEPROAUTH-02 PDF 200-120 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams JN0-102 exams 70-411 exams C_TADM51_731 exams C4090-958 exams 70-483 exams EX300 exams 070-461 exams MB2-702 exams MB7-702 exams 220-802 exams 400-101 exams 820-421 820-422 C2170-008 C2180-275 C2180-276 70-410 PW0-204 3001 050-720 070-480 070-487 1Z0-062 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 640-554 700-505 70-410 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 70-412 exams 70-466 exams 200-120 exams C4040-225 exams 1Z0-061 exams 70-347 exams C4090-452 exams MB2-703 exams 400-101 exams 70-410 exams 70-417 exams 70-463 exams 70-488 exams 70-462 exams C2090-303 exams C2090-614 exams 70-461 exams 70-486 exams 200-120 300-101 70-410 70-411 220-801 1z0-051 70-410 2v0-621 Ex0-001