กล้องวงจรปิดนี้เองก็มีอยู่หลายประเภทให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานที่ต่างกันไป โดยกล้องวงจรปิดก็มีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  1. กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐานหรือ Standard Camera

        กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐานหรือ Standard Camera หรือที่เราอาจจะรู้จักกันในนามของ Box Camera โดยกล้องวงจรปิดประเภทนี้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดแล้ว โดยทั่วไปมักนำไปใช้ติดตั้งในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน แล้วกล้องประเภทนี้ก็มักจะติดตั้งอยู่ใน  Housing  ซึ่งเหตุผลที่มักจะต้องติดตั้งอยู่ใน Housing ก็เพื่อเหตุผลด้านความสวยงาม แล้วป้องกันกล้องวงจรปิดด้านในนั่นเอง

2.       กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด

        กล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรดนั้นเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถเห็นภาพในบริเวณที่มืดสนิทได้ โดยมีระยะทางที่จำกัด แต่เราสามารถเลือกระยะที่ต้องการจับภาพในที่มืดได้หลายระยะ หากต้องการให้กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐานนั้นจับภาพในที่มืดนั้นก็สามารถทำได้ แต่ตัวกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐานต้องสามารถรับรองกับอินฟาเรดด้วย จึงจะใช้งานได้

  1. กล้องวงจรปิดแบบโดม

กล้องวงจรปิดแบบโดมนี้ก็จะคล้าย ๆ กับกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐานเลย โดยกล้องวงจรปิดประเภทนี้ก็จะเหมาะกับที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมหน่อย แต่ก็มีให้เลือกกันหลายแบบเลย กล้องวงจรปิดแบบโดมนี้อาจมีอินฟาเรดที่ทำให้มันสามารถบันทึกภาพจากที่ที่มืดสนิทได้ด้วย จุดเด่นของกล้องวงจรปิดแบบโดม คือ มันสามารถที่จะหมุนได้รอบตัว 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ได้ภาพหลายมุมมองจากกล้องตัวเดียว แล้วก็ยังมีรูปร่างที่สวยงามอีกด้วย

  1. กล้องวงจรปิดแบบ Speed Dome Camera

กล้องวงจรปิดแบบ Speed Dome Camera เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถทำอะไรได้หลากหลาย โดยมันสามารถที่จะซูมภาพได้ หมุนไปทางไหนก็ได้ ทั้งหมุนไปรอบตัวมันเอง หรือจะก้ม เงยก็สามารถทำได้ โดยเราต้องควบคุมจากแป้นควบคุมกล้องจรจรปิดนี้เพื่อสั่งการมันได้เลย ส่วนใหญ่มักใช้ในที่ที่ต้องมีการตรวจการกันอยู่บ่อย ๆ

  1. กล้องวงจรปิดแบบซ่อน

กล้องวงจรปิดแบบซ่อนนี้มักจะมีรูปร่างภายนอกที่เหมือนกับของใช้ภายในบ้านทั่วไป แต่เนื่องจากตัวกล้องวงจรปิดแบบซ่อนนี้ต้องมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่ามันเป็นกล้องวงจรปิด คุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดแบบนี้จึงอาจจะไม่ชัดมากนัก โดยส่วนมากแล้วเราจะพบกล้องวงจรปิดชนิดนี้ในรูปแบบของเครื่องตรวจควันเยอะที่สุด แต่ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ก็ได้เช่นกันซึ่งก็แล้วแต่ผู้ผลิต