เลนส์นั้นเป็นอุปกรณ์เสริมของกล้องทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่กล้องวงจรปิดเองก็ต้องมีเลนส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเลนส์สำหรับกล้องวงจรปิดเองก็มีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ที่ต่างกันอาจต้องใช้เลนส์สำหรับกล้องวงจรปิดคนละชนิด ดังนั้นเราควรศึกษาชนิดของเลนส์ของกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ๆ

ก่อนที่จะได้รู้จักกับเลนส์แต่ละชนิดนั้น มารู้จักกับ IRIS และการทำงานของ IRIS กันก่อน  IRIS นั้นคือช่องที่ให้แสงผ่าน โดยเลนส์ซึ่งทำหน้าที่ในการรวมแสงให้ภาพจากแสงที่ได้รับมาผ่านไปกระทบที่แผ่นรับภาพ CCD หลังจากที่แสงผ่าน IRIS มาแล้ว การกำหนดช่องให้แสงผ่านของ IRIS จะเป็นการให้ภาพมีความเข้มตามที่เราต้องการได้ โดยการทำงานของ IRIS นั้น คือ ถ้าแสงมากจ้ามาก ๆ IRIS จะหดให้แสงผ่านได้นิดนึง แต่ถ้าแสงน้อย IRIS ก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้รับแสงเข้ามามากขึ้น

ประเภทเลนส์ของกล้องวงจรปิด

  1. FIX IRIS เป็นเลนส์ที่ IRIS ถูกตั้งให้มีขนาดช่องที่ให้แสงผ่านมีขนาดที่คงที่ โดยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีก ดังนั้นเลนส์ชนิดนี้จึงมักใช้กับกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตัวอาคาร หรือสถานที่ทีมีแสงค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา
  2. MANUAL IRIS เป็นเลนส์ที่สามารถปรับช่องให้แสงผ่าน หรือ IRIS ได้ โดยสามารถปรับ IRIS โดยช่างเทคนิคที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เลนส์สำหรับกล้องวงจรปิดชนิดนี้จึงเหมาะสมกับที่ที่มีแสงสว่างไม่ค่อยสม่ำเสมอนักและมีความเหมาะสมกับงานในอาคารมากกว่า
  3. AUTO IRIS เป็นเลนส์ที่ตัวเลนส์สามารถปรับช่อง IRIS ให้เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของความเข้มแสงเองได้เลย โดยไม่ต้องมีช่างเทคนิคที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดมาคอยตั้งค่า IRIS ให้เรา ดังนั้นเลนส์ชนิดนี้จึงเป็นเลนส์?สำหรับกล้องวงจรปิดที่อยู่ที่แจ้งหรือเหมาะไว้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร เนื่องจากแสงภายนอกไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอมากนักนั่นเอง

        หากจะทำการแบ่งชนิดของเลนส์สำหรับกล้องวงจรปิดโดยใช้ IRIS จำแนก ก็จะแบ่งได้ 3 ชนิดดังที่กล่าวไว้ด้านบนนี่แหละ ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วการเลือกเลนส์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกล้องวงจรปิดก็คงมีเพียงการดูความสม่ำเสมอของความเข้มแสงของสถานที่ที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งถือเป็นเหตุผลหลัก ๆ ในการเลือกใช้เลนส์สำหรับกล้องวงจรปิดที่ถูกต้องและเหมาะสม

การเลือกเลนส์สำหรับกล้องวงจรปิด หากเราเลือกมาโดยไม่สอบถามหรือหาข้อมูลมาก่อนนั้น มีโอกาสทำให้เราเลือกใช้เลนส์ได้ไม่เหมาะสมมากนัก อาจทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด จนอาจหารายละเอียดไม่ได้เลย หรือไม่ก็อาจจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุจากราคาเลนส์ที่เราซื้อมาได้เช่นกัน