ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแอร์นั้นมีเยอะแยะมากมาย ดังนั้นเราควรมาศึกษาบางปัญหาที่เป็นปัญหาเบื้องต้นของแอร์ เพื่อที่เราจะได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง เปรียบเสมือนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับแอร์ของเราที่เพียงใช้เครื่องมือไม่กีอย่างในการแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรบกวนช่างซ่อมมาซ่อมให้เรา

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ปัญหาของแอร์เมื่อแอร์ไม่เย็นนั้นอาจเกิดจาก ฟิวส์ขาดหรือแอร์อาจไม่มีฟิวส์ สายไฟอาจขาดหรือหลวม แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำเกินไป หรืออาจเป็นสวิสซ์ควบคุมเกิดการขัดข้อง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานี้เบื้อต้น คือ ตรวจสอบฟิวส์หากพบว่ามีการชำรุดก็ให้เปลี่ยนใหม่ คอยสำรวจบริเวณที่มีไฟฟ้าลัดวงจร ทำการตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าตัวสวิสซ์ ถ้าพบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกจากสวิสต์นั้นมีค่าน้อยกว่าให้ทำการเปลี่ยนสวิสซ์ใหม่

วิธีแก้ปัญหาเมื่อคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานแต่พัดลมเครื่องเป่าลมเย็นทำงานอยู่

        ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากสวิสซ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงาน สายไฟอาจขาดหรือหลวม แคปสตาร์ทอาจชำรุด รีย์เลย์มีความผิดปกติ โอเวอร์โหลดชำรุด วิธีการแก้ไขโดยเบื้องต้นคือ ลองหาสิ่งแปลกปลอมที่อาจติดอยู่ในช่องว่างของพัดลม ขันพัดลมกับเพลาให้แน่น หากพบใบพัดพัดลมมีการบิดเบี้ยวก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่

วิธีแก้ปัญหาน้ำหยดจากเครื่องเปล่าลมเย็น

       ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่ขณะติดตั้งแอร์เราติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นไม่ได้ระดับ หรืออาจเกิดจากปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ำทิ้งนั้นอุดตัน หรือถาดน้ำมีรอยรั่ว วิธีการแก้ปัญหานี้ คือ ให้ทำการติดตั้งแอร์ของเราให้ได้ระดับ แล้วทำทางน้ำโดยให้มันไหลไปตามทิศทางของการไหล รวมทั้งทำความสะอาดถาดน้ำทิ้ง

วิธีแก้ปัญหาเมื่อคอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก

       ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรทิ้งไว้นาน เพราะถ้าหากทิ้งไว้นานเกินไปอาจทำให้คอมเพรสเซอร์ไหม้ได้ โดยสาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดจากสวิสซ์ของเครื่องปรับอากาศบางตัวไม่ทำงาน ไม่มีฟิวส์หรือฟิวส์ขาด โอเวอร์โหลดตัดวงจร รีโมทคอนโทรลมีปัญหาขัดข้อง ปรับตั้งอุณหภูมิให้สูงเกินไป วงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดการลัดวงจร วิธีแก้ปัญหานี้ คือ ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหากพบว่ามีการลัดวงจรให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อยู่ในตำแหน่งที่จะไม่โดนลมเย็น

ในบทความนี้เป็นเพียงปัญหาของแอร์ที่มักพบได้บ่อย และเป็นเพียงการแก้ปัญหาของแอร์ที่ทำงานผิดพลาดในระดับเบื้องต้นที่ให้ผลลัพธืที่น่าพอใจพอสมควร แต่หากลองแก้ปัญหาเบื้องต้นตามนี้แล้วยังพบว่ายังคงมีปัญหาอยู่ก็ขอแนะนำว่าควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาดูและซ่อมให้จะดีกว่า