ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสื่อมของ แอร์บ้านที่มี HVAC (ระบบความร้อน และระบบติดแอร์) ซึ่งจะใช้ส่วนประกอบของระบบท่อโดยหน้าที่เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนให้อยู่ ในระดับที่แตกต่างกันไปตามฐานะของผู้บริโภคและหลักกำหนดอื่น ๆ เครื่องทำความร้อนกลางส่วนใหญ่ระบบปรับอากาศก็คาดจากการเผาไหม้น้ำมัน หรือก๊าซซึ่งเป็นหลักค้ำประกันว่ามันอย่างมีนัยสำคัญในการรักษาแอร์ทั่วไป

ถ้ามีจุดบกพร่องให้เรียกใช้ช่างซ่อมแอร์ในการชำระล้างและการทำนุบำรุงเป็นประจำรายปีของแอร์ติดผนัง ด้วยเหตุผลที่ว่าสามารถลดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศก็คือการใช้ความร้อนกลาง และมันก็ยังลดลงประสิทธิภาพหรือแย่ลง นอกจากนี้ระบบ HVAC เป็นสิ่งที่อุดตัน Conca อาจทำให้เกิดการก่อตัวของคอมมอนออกไซด์คาร์บอน และการขายภายในบ้าน ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมอย่างหนักและเป็นพิษต่อเรือนร่าง เมื่อคุณหายใจเข้าสู่ร่างกายการทำงานของร่างกายมันไม่ได้สติ เมื่อเวลาผ่านไปเขาผู้ที่สูดกลิ่นก๊าซชนิดเป็นพิษภัยต่อชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์แบบ

ที่สุดของระบบ HVAC จะทำงานค่อนข้างดีไม่ผิดบ่อยมาก เช่นเดียวกับการใช้งานของระบบปรับอากาศชนิดนี้ นี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของการของแอร์บ้าน แอร์ติดผนัง ให้ยาวนานขึ้น