1. ภาพเป็นลายคลื่น หรือ สั่นไหว โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่เกิดอาการภาพเป็นคลื่น จะเกิดจากตัว Power Supply หรือ ตัว Adapter ที่เป็นจ่ายไฟไปเลี้ยงยังกล้องวงจรปิดมีปัญหาทำให้ไฟที่ไปเลี้ยงกล้องวงจรปิดที่ปกติควรจะได้กำลังไฟเต็มที่ก็ลดน้อยลงไป เพราะสาเหตุจากการเสื่อมสภาพตัวอุปกรณ์ ภายในตัว Power Supply หรือ Adapter
  2. เป็นภาพลายลางๆ สีดำ กรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านจุดเชื่อมต่อต่างๆระบบกล้องวงจรปิดอาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น เช่น หัวสายแลนที่เสียบกับบาลัน (ควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน คือ ตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิด และ ตำแหน่งที่วางเครื่องบันทึกภาพ) หัว BNC ที่เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด
  3. ภาพชัดตอนกลางวันแต่กลางคืนมืดไม่มีภาพ หรือ ภาพเป็นคลื่นสั่นไหวเฉพาะกลางคืน กรณีที่เป็นกล้องอินฟาเรดปัญหานี้เกิดจากสาเหตุเดียวกันเช่นเดียวกับข้อที่ 1 เพราะช่วงตอนกลางคืน กล้องวงจรปิดที่มีอินฟาเรดจะใช้กำลังไฟมากกว่าช่วงกลางวัน สาเหตุเป็นเพราะต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้น มาเพื่อจ่ายให้กับหลอดอินฟาเรดเพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถเห็นภาพในที่มืดได้โดยต้องใช้แสงของอินฟาเรด ดังนั้นเมื่อ Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้ กลับน้อยกว่าปกติ จึงทำให้กล้องวงจรปิดเองไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่ตามปกติ อีกกรณีเป็น กล้องวงจรปิดที่ไม่มีอินฟาเรด สำหรับกรณีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากมีแสงสว่างไม่พียงพอที่จะทำให้ระบบ การรับส่งภาพของกล้องวงจรปิดทำงานได้ เพราะกล้องวงจรปิดที่ไม่มีอินฟาเรดแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติระบุว่า สามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็น Lux ยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มากขึ้น
  4. ภาพดับหรือภาพไม่ขึ้นเลย เป็นบางกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อยากให้ลองตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่าง ๆ ดูก่อนตามข้อ 2 ว่าหลวมหรือหลุดหรือไม่ และตรวจเช็คอุปกรณ์ ที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิด โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องวงจรปิดที่เป็นปกติเพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา ตามขั้นตอนดังนี้

ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิดด้านหลังเครื่องบันทึกภาพโดยย้ายพร้อมกับ Balun ชุดเดิม ถ้าหากสลับ ช่องแล้วภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องบันทึกภาพ เสียไปบางช่อง และลองย้ายช่องที่ภาพติดปกติ มาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาใช่หรือเปล่า โดยย้ายพร้อมกับตัว Balun ทั้งชุด

ทำการสลับสายแลนหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายแลนของช่องเกิดปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นของช่องที่มีภาพปกติดูว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติด ปัญหาอาจเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึกภาพเสีย

ลองสลับ Balun ด้านที่ติดกล้องวงจรปิด โดยการนำ Balun ของกล้องวงจรปิดที่ภาพติดเป็นปกติ ไปลองเปลี่ยนโดยถอด Balun ของกล้องวงจรปิดที่มีปัญหาออกแล้วนำตัวที่เป็นปกติมาใส่แทนอันเดิม แล้วเช็คดูว่าภาพติดหรือไม่

  1. ภาพดับหรือไม่มีภาพทุกกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก Power Supply หรือ Adapter กล้องวงจรปิดเสีย คือไม่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้เลยทำให้กล้องวงจรปิดดับลงทุกกล้อง
  2. ภาพเบลอ เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือถ้าไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องวงจรปิด ลองหาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อย ๆ หมุนน็อตให้แน่น แต่ถ้าเป็นกล้องอินฟาเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ สำหรับอีกกรณีกล้องอินฟาเรด คือกล้องวงจรปิด ระบบ IR (อินฟาเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็นภาพเป็นฝ้า (ปกติกลางคืนจะเป็นภาพขาว-ดำ)

– กระจกเป็นคราบฝ้าสีขาว ๆ ให้ลองถอดเช็ดทำความสะอาดทั้ง 2 ด้าน

– ลองใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอดอินฟาเรดทำงานหรือไม่ ถ้าปกติจะเห็นเป็นไฟสีแดง ๆ

หากไม่สะดวกตรวจเช็คและได้ซื้อกล้องจาก  กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ ท่านสามารถโทรแจ้งทางร้านให้ตรวจเช็คได้ฟรี ภายในระยะเวลา 2 ปี