หากแยกซ่อมแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนที่สำคัญในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือแยกตามส่วนประกอบของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  1. ติดตั้งข้างในห้อง (ในร่ม Unit) เพื่อซึมซับความร้อนทำให้อากาศเย็นหรือขดลวดทำความเย็น (Evaporator) แผงจะประกอบไปด้วยพัดลมที่ระบายความร้อนท่อและเครื่องมือวัด และการดูแลอุณหภูมิห้อง
  2. การจัดตั้งนอกบ้าน (กลางแจ้ง Unit)ประกอบด้วยสามส่วนคือทำภาระหน้าที่ของการทำความเย็นหรือขดลวดความร้อนที่เรียก ว่า (Condensing) ซึ่งดูแลการไหลของสารทำความเย็นที่เรียกว่า คอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็นฉ่ำและดำเนินการต่อไปเพื่อลดแรงดัน และอุณหภูมิของการทำความสะอาดอากาศที่เรียกว่า อุปกรณ์ลดแรงดัน (Throttling อุปกรณ์)

หากแยกแอร์ตามฟังก์ชั่นสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ดังนี้

  1. ขดลวดเย็น (คอยล์เย็น)

ชุดของอากาศที่จัดตั้งภายในห้องหรืออาคารที่มีขดลวดถ่ายเทความร้อน ที่อยู่ติดกับท่อสารทำความเย็นที่มีสารทำความเย็นที่ไหลเวียนในไปภายหน้าเพื่อคอมเพรสเซอร์ตอนนี้จะไหลผ่านท่อจะดูดอากาศจากทางด้านแฟนคลับอากาศล่างผ่านท่อระบายความร้อนและขดลวดความร้อนที่จะแลกเปลี่ยน และผ่านท่ออากาศเย็นออกในที่สุดที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.1 แผงคอยล์ความเย็นท่อขดลวดมีรูปร่างเป็นเส้นตามความยาวของตัวเครื่อง และเป็นแผ่นบาง ๆ ของครีบอลูมิเนียมฝาครอบท่อขดผู้แผงท่อขดจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่จะเอาหน้ากากเมื่อมีลม หรือหน้ากากสภาพอากาศกลับออกมาจากเครื่อง

1.2 ระเหยขดลวดมอเตอร์พัดลมพัดลมคือการขับรถการเคลื่อนไหวของลม มันมาจากการเหนี่ยวนำมอเตอร์หนึ่งขั้นตอนการทำภาระหน้าที่กระจายอากาศไปยังพื้นที่ที่ต้องการเครื่อง

1.3 เครื่องปรับอากาศควบคุมเครื่องมือที่ใช้เพื่อการควบรวมกิจการคือการทำงานของแอร์โดยทั่วไประบบปรับอากาศใหม่ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมระบบ การบังคับการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำสูงกว่ากลไกแบบดั้งเดิม การบังคับการเครื่องจักรกล

1.4 ความดันควบคุมสารทำความเย็นฉ่ำ การ กำกับการใช้สารเย็นในระบบปรับอากาศใช้ควบคุมแบบแยกท่อรูเข็ม (หลอดฝอย -. Cap Tube) โดยการจัดตั้งคอนเดนเซอร์ที่มีการรวมตัวอีวา ปฏิบัติหน้าที่ในการลดแรงดันและควบคุมปริมาณของสารทำความเย็นฉ่ำลงก่อนที่จะระเหย

  1. ขดลวดร้อน (Condensing)

ชุดของอากาศที่จัดตั้งภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี แผงประกอบด้วยขดลวดหรือที่เรียกว่า เครื่องมือลดความดัน (Throttling อุปกรณ์) เป็นท่อทองแดงที่มีขนาดย่อม แผงเกลียวไปทางด้านหลังที่ติดกับใบพัดลม และอื่น ๆ ที่เป็นแฟนที่ช่วยทำให้การระบายความร้อนของสารทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิของสารทำความเย็นหยด แต่ความดันคงที่ก่อนที่จะไหลเข้าไปในขดลวดทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในห้องถัดไป

2.1 คอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็นฉ่ำ (Evaporator)

อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกอาคารพัดลมถ่ายเทความร้อน ปฏิบัติภารกิจในการจัดเก็บและการสั่งการการไหลของสารทำความเย็นในระบบ และอุณหภูมิสารทำความเย็นและแรงดันที่เพิ่มพูนก่อนที่จะส่งไปยังท่อของขดลวดต่อไป

2.2 ขดลวดความร้อนกับท่อทองแดงอลูมิเนียมหรือเล็ก Curl แผงภายใน อลูมิเนียมยึดแผ่นเล็ก ๆ เรียงซ้อนกัน ทำหน้าที่เป็นพื้นที่เพื่อระบายความร้อนสารทำความเย็นฉ่ำผ่านคอมเพรสเซอร์

2.3 แฟนมอเตอร์ขดลวดเหนี่ยวนำเฟสแรกทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ระบายความร้อนสำหรับการระบายความร้อนของรัฐก๊าซ ของเหลวที่จะผ่านเข้าไปในสารทำความเย็นความดันควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หรือซ่อมแอร์ติดผนังแอร์บ้าน