มาค่ะ มาเรียนรู้เรื่องการปิด-เปิด ม่านรับแสง พร้อมกับ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ราคาถูกกันดีกว่าค่ะ การเปิด-ปิดม่านรับแสง หรือที่เรียกว่า Iris ของ Motorized Zoom Lens มีเพียง 2 ชนิด นั่นคือ

  1. การปิด-เปิดด้วยมือ หรือที่เรียกว่า Manual Iris คือการปรับขนาดของม่านรับแสง Iris ทำการปิด หรือ เปิดขนาดรูรับแสง Aperture ด้วยตัวควบคุมการทำงานของเลนส์ Lens จะต้องเป็นชนิดที่มี ปุ่ม/สวิทซ์ ปิด-เปิด หรือปรับขนาดของรูม่านแสงได้ Iris Control Function
  2. การปิด-เปิดอัตโนมัติ Auto Iris คือลักษณะการปรับขนาดของม่านรับแสง จะทำงานร่วมกับการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งตัวกล้องวงจรปิดจะมีวงจรไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้แก่เลนส์ และการจ่ายไฟฟ้าให้กับเลนส์มี 2 แบบ คือ

 

แบบสัญญาณภาพ Video Type

ตัว กล้องวงจรปิด CCTV จะจ่ายไฟฟ้าให้กับเลนส์ Lens ในลักษณะของสัญญาณภาพ โดยจะมีความเข้มของสัญญาณภาพที่แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของแสงค่ะ และเลนส์ที่จะใช้กับกล้องที่ใช้จ่ายไฟฟ้าแบบนี้จำต้องมีแผงวงจร Amplifier เพื่อปรับเปลี่ยนความแตกต่างของสัญญาณภาพให้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์ซึ่งจะคล้ายกับมอเตอร์ขนาดเล็กมาก เรียกว่า กอลวานอมิเตอร์ Galvanometer หรือที่เรียกอีกอย่าง หรือแล้วแต่ผู้ผลิตจะเรียก หลักการทำงานเพื่อทำให้ม่านแสงเปิด หรือ ปิดตามการเปลี่ยนแปลงของแสงนั่นเองค่ะ

แบบไฟตรง DC Type

สำหรับตัว กล้องวงจรปิด CCTV  ตัวนี้ จะมีวงจรจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้กับเลนส์เพื่อใช้กับกอลวานอมิเตอร์ Galvanometer จะทำงานโดยตรงเพื่อให้ม่านแสงปิด หรือ เปิด เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของแสง การที่ท่านจะเลือกใช้เลนส์ที่ปิด-เปิดม่านแสงอัตโนมัติ จะเป็นชนิด Video Type หรือ DC Type ก็ต้องดูจากคู่มือของกล้องวงจรปิดค่ะ ถ้าใช้ผิดประเภทเลนส์ก็จะไม่ทำงาน และอาจจะชำรุดได้นั่นเอง และนอกจากนั้นเลนส์บางรุ่น บางผู้ผลิต สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง Maunal-Iris และ Auto-Iris ในตัวเดียวกันได้ บางรุ่นก็จะมีสวิทซ์เลือกใช้ อย่างใดหรืออย่างหนึ่งจากตัวควบคุม แต่ในกรณีบางรุ่นสามารถที่จะสั่งปิด หรือ เปิดรูรับแสง ในขณะที่ยังคงทำงานเป็น Auto-Iris ได้อีกด้วยค่ะ