หากแอร์มีสภาพเสีย หรือที่คิดว่าเสียนั้น ควรหาข้อมูลหรือโทรบอกอาการทางร้านก่อนเรียกช่างมาซ่อม ซึ่งก่อนหน้านี้นายท่านเคยบำรุงรักษาโดยการล้างแอร์มาบ้าง หากทำบ่อยจะเสียค่าบริการน้อยกว่าค่าซ่อมแอร์แน่นอน หากแอร์อยู่ในประกัน ทั้งจากทางร้านและศูนย์บริการแต่ละยี่ห้อ หากมีเหตุขัดข้องมาก สามารถส่งศูนย์ซ่อมแซมได้ฟรี การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้น หากเป็นสภาพของอะไหล่แอร์เสีย จะต้องดูว่ามีอะไหล่ หรือสิ่งทดแทนหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว แอร์จะไม่เสียง่ายๆ หากไม่มีการใช้งานหรือติดตั้งที่ผิดวิธีการ ดังนั้นนายท่านควรให้ความสำคัญมากๆ

ควรซ่อมบำรุงแอร์เมื่อใด ?

อาการเสียของเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชค แต่สิ่งที่เราดูแลได้คือการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี และถูกขั้นตอน รวมไปถึงการติดตั้งแอร์ด้วยวิธีการและตำแหน่งที่พอเหมาะพอควร หากจะต้องซ่อมแอร์นั้น จะต้องซ่อมแซมในกรณีที่เครื่องปรับอากาศเสียจริงๆ หรือคาดว่าอะไหล่แอร์เสีย โดยอาการเสียนั้น นายท่านควรจะแจ้งอาการและปรึกษาช่างแอร์หรือทางร้านก่อน จึงจะเริ่มทำการเรียกช่างเครื่องปรับอากาศเข้ามาตรวจเช็คได้ นายท่านจะได้ไม่เสียเวลาและสามารถทราบค่าใช้จ่ายก่อน