EER เป็นค่าที่เป็นหนึ่งในค่าที่ควรนำมาพิจารณาก่อนการซื้อแอร์ บางคนอาจไม่ค่อยได้ยินหรือได้รู้จักค่านี้มากนัก อาจรู้แค่ว่าค่าสำคัญๆ ในการจะพิจารณาซื้อแอร์ก็จะเป็นพวก ค่า BTU จำพวกฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แต่ค่า EER นี้นั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าควรเป็นหนึ่งในค่าที่นำมาพิจารณาในการซื้อแอร์มาใช้เลยทีเดียว

EER คือ Energy Efficiency Ratio หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ หรือจะเขียนกันให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เป็นค่าที่จะใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศว่าดีหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน มันจะเป็นหนึ่งในค่าที่เราจะพิจารณาให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศในอนาคตได้เลย ซึ่งแอร์ที่เราซื้อมาหากเป็นแอร์ที่มีค่า EER สูง ย่อมหมายความว่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศนั้นสูงตามไปด้วย ยิ่งได้แอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศสูง แอร์เราก็จะยิ่งดี ยิ่งประหยัดไฟได้เยอะ

หนึ่งในคำแนะนำหากต้องการเลือกซื้อแอร์สักตัวเพื่อใช้งาน แล้วหากพบว่าคุณสมบัติของแอร์ที่เราจะเลือกซื้อมีอยู่สองตัวที่ใกล้เคียงกันมาก ๆ เมื่อจะมาพิจารณาที่การประหยัดไฟแต่ก็กลับพบว่ามีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เหมือนกันอีก คราวนี้เราก็มาตัดสินใจกันว่าจะเลือกซื้อแอร์ตัวไหนดี ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ยากพอดูเลย ดังนั้นค่า EER ก็จะมามีบทบาทในการตัดสินใจตรงนี้ โดยควรที่จะเลือกแอร์ที่พบว่ามีค่า EER สูงกว่ามาใช้นั่นเอง

การพิจารณาการเลือกซื้อแอร์โดยใช้ค่า EER แบบหยาบๆ ก็จะพอจะแนกได้ว่า แอร์ที่มีค่า EER มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เป็นแอร์ที่ประหยัดไฟ ส่วนแอร์ที่มีค่า EER ต่ำกว่านี้ก็จะเป็นแอร์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ นั่นหมายความว่าแอร์นี้จะกินไฟค่อนข้างมากเลยทีเดียว คราวนี้เราก็ควรที่จะเลือกซื้อแอร์มี่มีค่า EER อยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10

แล้วเราจะดูหรือสังเกตุค่า EER ได้จากตรงไหน? ค่า EER นั้นสามารถดูและสังเกตุได้ง่ายๆ เลยที่ตัวฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นั่นเอง ก่อนจะได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มานั้นต้องมีการทดสอบหลายอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงมั่นใจในข้อมูลของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เลย

การรู้จักค่าเหล่านี้จะเป็นการช่วยเลือกซื้อแอร์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน และการประหยัดไฟฟ้าที่แอร์ต้องใช้ด้วย ซึ่งก็เป็นข้อดีในระยาวในด้านการประหยัดไฟ และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย