คำศัพท์ที่ใช้เรียกส่วนประกอบ และระบบต่างๆภายในกล้องวงจรปิดนั้นมีมากมายเหลือเกิน วันนี้ กล้องวงจรปิดเชียงใหม่ราคาถูก ขอนำเสนอเรื่อง External Storage ค่ะ

External Storage คือ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือพูดง่ายๆ คือ ฮาร์ดดิสก์ที่มีเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลขนาดมหึมา ซึ่งในทางของ กล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพื่อการเก็บข้อมูลได้นานวันขึ้น สาเหตุที่ต้องใช้ External Storage เพราะว่าฮาร์ดดิสก์ในตัวเครื่องของ DVR นั้นมีขนาดใหญ่ไม่พอที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้นานวัน

แต่ความเป็นจริงแล้วฮาร์ดดิสก์มีขนาดมหึมาถูกสร้างขึ้นจากฮาร์ดดิสก์หลายๆลูกมาเรียงกัน Array of Hard Disk  ซึ่งฮาร์ดดิสก์หลายๆลูกเหล่านั้นจะเชื่อมต่อเข้ากับ Back Plane โดยผ่านช่องต่อฮาร์ดดิสก์ที่เรียกกันว่า Disk Interface จากนั้นใช้กระบวนการการ RAID เพื่อรวบรวมฮาร์ดดิสก์ให้เป็นก้อนเดียวกัน และทำการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ว่าฮาร์ดดิสก์ย่อยตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้ว จะส่งผลทำให้ทั้ง Array เสียหายไปด้วยค่ะ External Storage  ไม่สามารถใช้งานเพียงลำพังได้ จึงจะต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้เป็นเจ้าของ External Storage ที่เรียกว่า Host และ Host จะเชื่อมต่อกับ External Storage โดยผ่านช่องต่อที่เรียกกันว่า Host Interface

 

ส่วนประกอบของ External Storage

-Back Plane ของ External Storage  มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อค่ะ แต่ต้องเลือกให้เข้ากับชนิดของฮาร์ดดิสก์ เช่น ฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ก็ควรเลือกแบบ SATA ฮาร์ดดิสก์แบบ SAS ควรเลือกแบบ SAS เช่นกันเป็นต้นค่ะ

Storage Processor  เป็น หน่วยประมวลผลกลางเปรียบดั่งสมอง ที่ทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่าง

Host Interface  ทุกวันนี้ มี 4 แบบใหญ่ๆ ด้วยกันนั่นคือ

  1. SAS SCSI
  2. SCSI
  3. Ethernet
  4. Fibre Channel

ซึ่งในแต่ละแบบนั้นก็มีหลายประเภท เมื่อถึงเวลาเลือกซื้อจึงควรระมัดระวังคุณสมบัติของ External Storage ที่ดีด้วยนะคะ

นอกจากเรื่องการส่งผ่านข้อมูล การแจ้งเตือนเมื่อเจอปัญหาต่างๆเกิดขึ้น เรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงเรื่องเสียงของเครื่องที่เวลาทำงานไม่ควรมีเสียงดังมากจนเกินไป และประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ เนื่องจาก External Storage  มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 3 อย่างก็คือ

-ฮาร์ดดิสก์ ที่สำหรับเก็บข้อมูล และ เก็บ Parity สำหรับกู้คืนข้อมูลรวมถึงยังมีข้อมูลในการตั้งค่าต่างๆของ RAID Configuration ต่างๆ กระจายอยู่ทุกลูกของฮาร์ดดิสก์ค่ะ

-Back Plane เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ฮาร์ดดิสก์ กับ Storage Processor นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่ เป็นอุปกรณ์ยึดจับมั่นคงแข็งแรงให้กับฮาร์ดดิสก์ พร้อมที่จะดึงเข้าออกได้โดยไม่ทำให้อุปกรณ์อย่างอื่น เสียหาย

-Storage Processor เป็นตัวควบคุมสั่งการทุกอย่าง ที่สำคัญเป็นควบคุม Configuration ต่างๆ ของ RAID ด้วย

ในกรณีที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์นึงเสีย ท่านควรที่จะหาอะไหล่มาเปลี่ยนแทนได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้สูญหาย แน่นอนครับว่าฮาร์ดดิสก์เสียนั้นคงจะไม่เป็นไร เปลี่ยนลูกใหม่ข้อมูลก็สามารถกู้กลับมาได้เหมือนเดิม แต่ถ้าเป็น Back Plane และ Storage Processor เสีย ท่านต้องหาเครื่องใหม่ มาทดแทน หรือ รื้อของเดิมออกมา แล้วเปลี่ยนของใหม่แทน แต่ใช้ฮาร์ดดิสก์ชุดเดิมในตำแหน่งเดิม ซึ่ง External Storage ที่ดีนั้นจะต้องสมควรที่จะกู้คืนค่าในส่วนของเรื่อง RAID Configuration และข้อมูลที่อยู่ภายในทั้งหมด

ประเภทของ External Storage

1.การต่อตรง Direct Attached Storage หรือ DAS  เป็นการต่อ External Storage เข้าโดยตรง กับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ และจะเรียกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ต่ออยู่กับ External Storage ว่า “Host”

2.การเชื่อมต่อผ่านระบบ เครือข่าย เป็นการเชื่อมต่อที่เซิร์ฟเวอร์ และ External Storage จะไม่เชื่อมต่อกันโดยตรง แต่จะผ่าน สื่อกลางที่เรียกว่า Switch ที่ใช้งาน External Storage มักจะต้องมีการระบุ Host ไว้ต้องระบุ ปลายทาง หรือ Target เสียก่อนค่ะ